حـ ـلزون

مـ ـا خانه بدوشان، غــ ــم سیلاب نـــداریم

کشکول‌واره من

کشکول یعنی جامع هر چیزی؛ و منظور محفظه‌ای است که دراویش و گدایان هرچه از مردم بگیرند در آن قرار می‌دهند! (این‌ها را دهخدا گفته است)

حتما نام کتاب‌هایی تحت عنوان کشکول شنیده‌اید؟ مشهورش کشکول شیخ‌بهایی!

وقتی به گدایی نزد علما می‌روم، آنچه از کتاب‌هایشان به من بذل و بخشش می‌کنند، در این کشکول‌واره‌ام جمع می‌کنم.

منتهی کشکول من چندرسانه‌ای است!


 با کلیک‌رنجه‌هایتان کشکول را بگشایید!

۱ موافق ۰ مخالف
کمی توضیح و پرحرفی
👆 در حال ورق زدن این کتاب هستم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرگز مخالفانم را دشمن نمی‌پندارم، بلکه آنها از بهترین دوستانم هستند. و اینکه در منطق من تعصب راه ندارد. پس با خیال راحت ابراز نظر کن!

☆ نکته امتحانی:
وقت سخن مترس بگو آنچه گفتنی است
شمشیر روز معرکه زشت است در نیام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از حادثه لرزند به خود قصر نشینان
☆☆☆
ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان